Αλβανία-Τουρκία, η σημασία του παραδείγματος

ΛΩΖΑΝΗ

Αλβανία-Τουρκία, η σημασία του παραδείγματος

Εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοστάτη τη Γερμανία, πιέζουν την Ελλάδα για ακώλυτη σύνδεση της Αλβανίας με την Ε.Ε.
Όμως δεν είναι μόνο ο Μπελέρης που καθορίζει τη στάση της Χώρας μας.

Είναι η προσπάθεια σφετερισμού περιουσιών Ελλήνων, σε αναλογία με την καταναγκαστική απώλεια περιουσιών Ελλήνων στη Τουρκία.
Είναι η «καρμπόν» προσπάθεια σφετερισμού εκκλησιών και στο βάθος της Εκκλησίας της Αλβανίας από το Παπά Μάρκου προ μερικών ετών, όπως προηγήθηκε ο κάλπικος «πατριάρχης» Παπά Ευθύμ (*) ως διεκδικητής ναών κλπ. στη Κεμαλική Τουρκία μετά το 1923, σε βάρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Είναι η μη τήρηση συμφωνιών όπως για την ΑΟΖ, με πρότυπο τη πάγια τακτική της Τουρκίας να υπαναχωρεί από δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με την υπογραφή της, όπως στη Συνθήκη της Λωζάνης.

Η συνολική παράθεση των προβλημάτων και η συγκριτική εξιστόρηση τους με πρότερες παράνομες στάσεις γειτόνων, θα δυσχεράνει την «αλληλεγγύη» εταίρων μας στην Ε.Ε. προς τους υπό ένταξη ασυμμόρφωτους.

Δεν θα τους εμποδίσει, αλλά θα αποσβέσει κάποιες πιέσεις προς τη Χώρα μας.

* Παπά Ευθύμ, περισσότερα εδώ

admin

Πατέρας, Πολίτης, Δημότης, Γεωλόγος