Ρουσφέτια έναντι ψήφων, αντί κοινωνικής πολιτικής;

Το κλείσιμο δύο παιδικών σταθμών από τον δήμαρχο κ. Μαραβέλια δίχως ενημέρωση των δημοτικών παρατάξεων, αναδεικνύει την ποιότητα της διοίκησής του. Τα γεγονότα: Στις 19 Δεκεμβρίου 2012, μια μέρα πριν…

Continue Reading Ρουσφέτια έναντι ψήφων, αντί κοινωνικής πολιτικής;