Μήνας: Ιούλιος 2015

Πόσο έχουν αλλάξει όλα…

“…ολόκληρος ο πληθυσμός ήταν πρόσφυγες…” Στο λεύκωμα “Βλέμματα από την Ελλάδα” αλίευσα μια ενδιαφέρουσα παλιά φωτογραφία. Είναι