Λαμπρά εγκαίνια αναπλάσεως ακτής Σκαραμαγκά

Σκαραμαγκάς, Χαϊδάριον 1η Απριλίου 2021. Του ανταποκριτού μας. Το "Community" περιπλέον άνευ πεπταμένων ιστίων το θαλάσσιον μέτωπον της πόλεως. Με το πέρας των εργασιών αναπλάσεως Ακτής Σκαραμαγκά, επραγματοποιήθησαν εχθές και…

Continue Reading Λαμπρά εγκαίνια αναπλάσεως ακτής Σκαραμαγκά

Ζητείται δήμαρχος / περιφερειάρχης / υπουργός για εγκαίνια!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ… ΜΕΣΩ ΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ή/ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΔΑΣΟΥΣ, ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΣΤΟΧΟ…

Continue Reading Ζητείται δήμαρχος / περιφερειάρχης / υπουργός για εγκαίνια!