Το Καραγιαπί στη μίκρο και στη μακροοικονομία

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία 16/2/2006  Στέκουν ημιτελή. Στα τούβλα. Άλλοτε στα μπετά, ίσως σοβατισμένα, δίχως κουφώματα. Το καθένα έχει την ιστορία του και στη βάση της σχεδόν πάντα…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το Καραγιαπί στη μίκρο και στη μακροοικονομία