Συστατικό στοίχημα τρέχουσας Ελληνικής Δημοκρατίας

Η Δικτατορία 1967-1974, η Χούντα από Παπαδόπουλο σε Ιωαννίδη, έπεσε όταν αποδείχθηκε ξεβράκωτη η Χώρα κατά την Γενική Επιστράτευση Ιουλίου…

Continue ReadingΣυστατικό στοίχημα τρέχουσας Ελληνικής Δημοκρατίας

Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΚΣΝΜ με θέμα την πεζογέφυρα στο Παλατάκι

Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της 22 Φεβρουαρίου 2018, ΘΕΜΑ 9 ο Έγκριση ή…

Continue ReadingΑπόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΚΣΝΜ με θέμα την πεζογέφυρα στο Παλατάκι