Εμφανείς τρύπες, “αόρατες” κοίτες

Εμφανείς τρύπες, “αόρατες” κοίτες

Ακούστε αυτό το άρθρο
Η τρύπα στη συμβολή της   Πύλου με τη Λ. Αθηνών εμφανίστηκε μετά την πρόσφατη βροχόπτωση (21-5-2016). Δεν
είναι η πρώτη φορά. Εκεί κατέληγαν ρυάκια και ρέματα από το Ποικίλο Όρος και παρότι σκεπάστηκαν εξακολουθούν υπόγειες
αποστραγγιστικές ροές μετά από βροχές. Η γεωλογική δομή των ανώτερων αποθέσεων της περιοχής έχει γίνει αντικείμενο μελέτης σε γειτονική οικοδομή (Κ.Χ.). Το μπάζωμα της τρύπας με χώματα δεν είναι αρκετό. Ίσως χρειαστεί εξυγίανση με βράχο, ίσως κι αυτό να μην
αρκεί.
Είναι καιρός να ζητήσει ο Δήμος όλες τις γεωτεχνικές μελέτες που έχουν εκτελεσθεί για ιδιωτικά έργα αλλά και να εντάξει την γεωτεχνική
έρευνα στη λογική προετοιμασίας και συντήρησης δημοτικών έργων. Αρκετά «κουστούμια» φορτώθηκε ο πολίτης π.χ. στη Ηρακλέους- Ρίμινι, καιρός είναι να μάθουμε από τα λάθη, ακόμη κι όταν είναι «λάθη»!
ΚΙΜΩΝ Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

admin

Πατέρας, Πολίτης, Δημότης, Γεωλόγος