"Ξέχασε" την αποκατάσταση τοπίου στα βουνά μας η ΕΡΓΟΣΕ


Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 
έπληξε βάναυσα το τοπίο σε Ποικίλο και Αιγάλεω

Οι καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στη διαδρομή της σιδηροδρομικής γραμμής Νέου Ικονίου – Ασπροπύργου, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος διέρχεται από το Χαϊδάρι, μέσω των ορεινών όγκων Αιγάλεω και Ποικίλου, είναι πολύ μεγάλη. Εκχερσώθηκαν και σκάφτηκαν ολόκληρες πλαγιές, άνοιξαν πολλοί δρόμοι, κόπηκαν χιλιάδες δέντρα και θάμνοι. Τα βουνά δίνουν την εντύπωση ενός βαριά τραυματισμένου τοπίου.
Η παρέμβαση στα βουνά που περιβάλλουν το Χαϊδάρι είναι βαρύτατη, δυστυχώς όμως η  αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι στα αζήτητα.

Οι παρεμβάσεις ήταν σαφώς μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες, για παράδειγμα η ΕΡΓΟΣΕ είχε ζητήσει 10 μέτρα πέριξ της γραμμής, ενώ στην πράξη επεκτάθηκε ακόμα και στα 100 μέτρα! Ακόμη, έγινε παράνομη διάνοιξη δρόμων μεγάλου πλάτους για την διέλευση βαρέων οχημάτων. Το Δασαρχείο Αιγάλεω υπέβαλε μηνύσεις και η ΕΡΓΟΣΕ έχει ήδη καταδικαστεί. Μήνυση έχει υποβληθεί και για την ανεπάρκεια της ίδιας τής μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, η εκδίκαση τής οποίας εκκρεμεί.
Τώρα που οι εργασίες ολοκληρώθηκαν περιμέναμε να δούμε να πιάνουν δουλειά τα συνεργεία που θα έκαναν τις εργασίες αποκατάστασης του τοπίου. Όμως τίποτε δεν “κινείται” σ’ αυτή την κατεύθυνση: οι μεγάλου πλάτους δρόμοι χαράζουν ακόμα το τοπίο, ενώ δέντρα δεν έχουν φυτευτεί στη θέση όσων κόπηκαν.
Η εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα διδάσκει ότι οι κατασκευαστές αρκετές φορές “ξεχνούν” την υποχρέωση αποκατάστασης του τοπίου, γεγονός που σημαίνει κέρδος γι’ αυτούς και μόνιμη υποβάθμιση για το περιβάλλον. Για να μη συμβεί το ίδιο και στα βουνά του Χαϊδαρίου χρειάζεται συντονισμένος αγώνας. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για ενέργειες της δημοτικής αρχής προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ενδιαφέρον για το θέμα δείχνει ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.), ο οποίος έστειλε επιστολή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με θέμα την “Περιβαλλοντική αποκατάσταση κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου –Ασπροπύργου, στο Όρος Αιγάλεω – Ποικίλο.”

Η επιστολή τού ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. είναι η εξής:

Η διάνοιξη της εμπορικής σιδηροδρομικής γραμμής Ικονίου – Ασπροπύργου, μήκους 21 χιλ, δημιούργησε σοβαρά τραύματα στο φυσικό περιβάλλον και στο τοπίο του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλου. Ανοίχτηκαν δρόμοι για τη διέλευση βαρέων οχημάτων, κόπηκαν δένδρα, «κουρεύτηκε» χαμηλή βλάστηση, «βεβηλώθηκε» το τοπίο με τις κοιλαδογέφυρες κ.λπ. 

Το έργο εγκαινιάστηκε στις 28/2/2013 και το ερωτήματα που σας απευθύνουμε είναι:
  1. Γνωρίζετε αν έχει ήδη ξεκινήσει η περιβαλλοντική αποκατάσταση σύμφωνα α) με την Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΚΥΑ 106787/24-3-2000/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Α β) με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος που υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με ΑΠ 107084/29-6-1999
  2. Από την προηγούμενη ερώτηση εκτιμούμε ότι η ΕΥΠΕ, που έχει εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είναι ο φορέας που θα έπρεπε να ελέγξει αν θα γίνει και με ποιο τρόπο η περιβαλλοντική αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Αν όντως η υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά για τα αποτελέσματα ή για τις μελλοντικές σας ενέργειες.
  3. Σε περίπτωση που η ΕΥΠΕ δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποια άλλη υπηρεσία είναι υπεύθυνη ή και συνυπεύθυνη.
Σοφία Δημητρίου                                                                                      Κώστας Φωτεινάκης
Πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.                                                       Πρόεδρος των Φίλων της Φύσης