Στήριξη στον Αθλητισμό, αλλά με διαφάνεια στις εισπράξεις!

O Δήμος δικαιούται και επιβάλλεται να ζητά συμμετοχή των συλλόγων στα έξοδα των αθλητικών εγκαταστάσεων, εφόσον έχουν έσοδα 


Η ανάγκη και χρησιμότητα της άθλησης σε ΟΛΕΣ τις ηλικίες είναι κοινός τόπος. Η συμμετοχή πολλών, νέων και μεγαλύτερων, σε αθλητικές δραστηριότητες είναι αναμφίβολα μια κατάκτηση. Ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει δημιουργικά στην κάλυψη των αναγκών άθλησης, τηρώντας την νομοθεσία και επιδιώκοντας ισότιμες σχέσεις για τους αθλητικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δημοτών, αθλουμένων ή όχι.

Νομικό πλαίσιο 

Πώς μπορεί ο Δήμος Χαϊδαρίου να ενισχύσει τους αθλητικούς φορείς, αλλά και κάθε άλλο πολιτιστικό ή κοινωνικό φορέα; Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 202 ΚΔΚ Ν3463/06) οι δήμοι, εάν και εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικώς, μπορούν να διαθέτουν έως το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού τους σε χρηματικές επιχορηγήσεις NΠΔΔ, σωματείων κ.ά., για κοινωφελείς δραστηριότητες. Έτσι σε ένα δήμο, όπως του Χαϊδαρίου με τακτικά ετησία έσοδα της τάξης των 20 εκ. ευρώ, μπορούν να διατεθούν το ανώτερο 300.000 ευρώ ετησίως !
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των σχετικών δαπανών, που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό για ΟΛΑ τα σωματεία, εθνοτοπικά, πολιτιστικά, αθλητικά, προστασίας παιδιών, ΝΠΔΔ κ.ά.
Δεν είναι όμως και οι έμμεσες (σε είδος) παροχές σημαντικό βάρος για τον προϋπολογισμό; Ποιος νόμος ορίζει ότι οι έμμεσες επιχορηγήσεις δίνονται χωρίς απόφαση Δ.Σ., δίχως περιορισμούς δαπανών; Σε ότι αφορά την δωρεάν παραχώρηση ιδιόκτητωνακινήτων του (γραφείων, γυμναστηρίων κ.ά.) σε νομικά πρόσωπα, επιτρέπεται επίσης μόνο με απόφαση Δ.Σ. (αρθρο 185 ΚΔΚ).

Ποιες παροχές προσφέρει ο Δ. Χαϊδαρίου στα αθλητικά σωματεία

Ο Δήμος, δίχως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρεί την χρήση κλειστών και ανοιχτών γηπέδων, που ηλεκτροφωτίζονται, φυλάσσονται, καθαρίζονται και συντηρούνται με δαπάνες σε βάρος των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Επίσης σε ορισμένους(όχι όλους) συλλόγους παρέχει γραφεία, δηλαδή στέγαση των διοικητικών λειτουργιών τους. Το κόστος της παραχώρησης των παραπάνω υποδομών (ο επιμερισμός δηλαδή των σχετικών δαπανών που αφορούν άθληση ανεξάρτητων ατόμων και οργανωμένων σωματείων), δεν είναι γνωστό. Μπορεί να προκύψει με βάση τον χρόνο που χρησιμοποιούν οι ομάδες την παραπάνω υποδομή σε σχέση με το συνολικό κόστος.
Είναι κακό να παρέχει δωρεάν υποδομές στους συλλόγους ο Δ. Χαϊδαρίου; Κατ’ αρχήν ΟΧΙ. Οφείλει όμως να ενημερώνει αναλυτικά δημότες και συλλόγους για το οικονομικό κόστος, τηρώντας τούς περιορισμούς της νομοθεσίας, ανεξαρτήτως της οικονομικής κρίσης.
Το πράγμα γίνεται δυσκολότερο όταν σύλλογοι που νέμονται τις δημοτικές υποδομές ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ χρήματα από τους αθλούμενους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι σύλλογοι μπορούν να εισπράττουν συνδρομές – οικονομική ενίσχυση από τα μέλη τους. Όταν όμως παρέχουν υπηρεσίες εκμάθησης σε μη αθλητές, όπως π.χ. στο Κολυμβητήριο ή στα παιδικά τμήματα των περισσότερων συλλόγων, όπου πολλά παιδιά μετέχουν πληρώνοντας και ευλόγως στην ομάδα προωθούνται οι επίλεκτοι, τότε ο σύλλογος υποχρεούται σε λειτουργία βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι αθλητικοί σύλλογοι χρησιμοποιούν ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ, ενώ οι ίδιοι έχουν έσοδα.

Ποια πρέπει να είναι η στάση των συλλόγων;

Προφανώς οι σύλλογοι υποχρεούνται σε διάφανη και νόμιμη διαχείριση των οικονομικών τους με τήρηση υποχρεώσεων έναντι εργαζομένων (προπονητών κ.ά.), αλλά και ενημέρωση των μελών (υποχρεωτικά) καθώς και των αιμοδοτών τους, δηλαδή των γονέων – χορηγών (προαιρετικά έως σήμερα). Τα οικονομικά των σωματείων που επιχορηγούνται από το Δήμο (άμεσα δηλ.χρήμα ή/και έμμεσα δηλ.γήπεδα κ.ά.) ΑΦΟΡΟΥΝ και το Δήμο, ο οποίος για να προστατεύσει τους δημότες – «πελάτες» (τους γονείς αθλουμένων) των συλλόγων οφείλει να απαιτεί την εφαρμογή διάφανων οικονομικών σε όσους ενισχύει.
Συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Χαϊδάρι; Μέχρι σήμερα ΟΧΙ. Βεβαίως ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν είναι οικονομικός ελεγκτής, δεν έχει αρμοδιότητες ΣΔΟΕ (και ευτυχώς…). Σαφώς όμως μπορεί να πετύχει περισσότερη διαφάνεια, που με την σειρά της θα συμβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων πολιτών στα αθλητικά δρώμενα ενισχύοντας αποτελεσματικά το αθλητικό κίνημα.
Οι άνθρωποι του αθλητισμού (μέλη των διοικήσεων, προπονητές κ.ά.), ισχυρίζονται πως όσα εισπράττουν μετά βίας φτάνουν για την κάλυψη των εξόδων των ομάδων τους. Η αναλυτική παράθεση στοιχείων (π.χ. έσοδα από 100 αθλούμενους Χ 30 ευρώ το μήνα Χ 10 μήνες = 30.000 ετησίως, μείον κόστος προπονητών κ.ά., μείον κόστος διοίκησης, κ.ά. = …) θα πείσει και τους πλέον κακόπιστους για τις πραγματικές διαστάσεις των οικονομικών εκάστου συλλόγου.
Σε κάθε περίπτωση όμως ο Δήμος δικαιούται (κατά τη γνώμη του γράφοντος ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ) να ζητά συμμετοχή από τα σωματεία στα έξοδα των αθλητικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν έσοδα. Ανεξαρτήτως των στοιχείων που οι σύλλογοι θα παρουσιάσουν (και θα σχολιαστούν από τους γνωρίζοντες –γονείς, αθλητές, κ.ά. – την κατάσταση), οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν την επιχορήγηση (έμμεση ή/και άμεση) ανά σωματείο, αλλά και συνολικά, ώστε να γνωρίζουν και να αποφασίζουν υπεύθυνα για τα βάρη που επωμίζονται.

Οι ευθύνες της διοίκησης του Δήμου

Ας δούμε ορισμένα στοιχεία που σαφώς δημιουργούν ανησυχίες για τον τρόπο που λειτουργεί και η διοίκηση Μαραβέλια στο Δήμο Χαϊδαρίου.
Το κόστος του Κολυμβητηρίου είναι της τάξης των 700.000 ευρώ ετησίως (συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού). Όταν ένα σωματείο, κατά δήλωση του δημάρχου κου Μαραβέλια, χρησιμοποιεί έως το 70% των διαδρομών της πισίνας, τότε μιλάμε για μια δαπάνη περίπου 500.000 ευρώ, δηλαδή 200.000 περισσότερα (σε έμμεση επιχορήγηση) από το ανώτερο ποσό που προορίζεται για όλους τους συλλόγους συνολικά! Υπενθυμίζουμε πως το όριο των ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ είναι το 1,5% επί των τακτικών εσόδων όπως αναφέραμε πριν.
Αντιστοίχως, όταν σε έναν σύλλογο αντισφαίρισης ή ποδοσφαίρου παραχωρούνται γήπεδα (δηλαδή κόστος φωτισμού, καθαριότητας, φύλαξης κ.λπ., που ενδεικτικά μπορεί να κυμαίνονται σε 1.000 ευρώ ανά μήνα, δηλαδή περί τις 10-12.000 ευρώ ανά έτος, και το ποσό αυτό πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί τον αριθμό των γηπέδων) τότε τα συνολικά κόστη για τον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικά!
Ίσως να προκύπτουν και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού προς συλλόγους που στεγάζονται σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους. Εδώ σημειώνεται πως εφόσον εισπράττονται συνδρομές, εισιτήρια κ.ά. οι σύλλογοι αυτοί (οι εκτός δημοτικών εγκαταστάσεων) ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ούτε από τέλη καθαριότητας κ.ά.! Δηλαδή όχι μόνο δεν τυγχάνουν φιλοξενίας σε δημοτικές εγκαταστάσεις, αλλά χάνουν και το όποιο ευεργέτημα. Κι αυτό γιατί εισπράττουν… Μα σύμφωνα με τον δήμαρχο «εισπράττουν όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούν δημοτικά γήπεδα, κατά πάγια πρακτική»!!! Επιτέλους λοιπόν να αποτυπωθεί το τοπίο και εάν υποκρύπτονται επιχειρηματικές δραστηριότητες να αντιμετωπιστούν ως τέτοιες.
Το σχήμα: Δήμος (δηλ. φορολογούμενος πολίτης) χορηγός ΔΩΡΕΑΝ υποδομών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό – Σύλλογος αποδέκτης έμμεσης επιχορήγησης, αλλά εισπράκτορας αγνώστου ύψους συνδρομών – Αθλούμενος  / πελάτης αθλητικών υπηρεσιών,απαιτείξεκαθάρισμα υποχρεώσεων και δυνατοτήτων, ώστε να προκύψει ένας ειλικρινέστερος και φιλικότερος αθλητικός χάρτης στην πόλη μας.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε εκείνους που παλεύουν με ελάχιστα μέσα για την άθληση των παιδιών μας. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να παρέχουμε πλήρη εικόνα στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη. Όσοι από τον αθλητικό χώρο θέλουν να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, ας ανοίξουν τα οικονομικά τους στον δημόσιο έλεγχο. Η δημοτική αρχή ας παραθέσει αναλυτικά στοιχεία άμεσης ή έμμεσης επιχορήγησης ανά σωματείο. Ο πολίτης εξακολουθεί να πληρώνει για τα παιδιά του ακόμη και όταν η πολιτεία διαρκώς τον φορτώνει με περισσότερες υποχρεώσεις. Το ελάχιστο που του αξίζει είναι η δίχως σπατάλες, διάφανη και ισότιμη διαχείριση των κόπων του.
Με στόχο την παροχή πρόσβασης στον αθλητισμό ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους ενδιαφερόμενους με δημοτικά προγράμματα, ο Δήμος πρέπει κατ’ αρχήν να διασφαλίσει πως δεν λειτουργούν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στην πλάτη των πολιτών. Μετά τον περιορισμό της σπατάλης και την  αποτύπωση  του πραγματικού κόστους, μπορεί να ελέγξει και τις χρεώσεις των ομάδων προς τους αθλούμενους. Με τρόπο ευθύ: ελάχιστο κόστος για την παραχώρηση γηπέδου συνεπάγεται ελάχιστη δυνατή χρέωση για αθλούμενο.
Δυστυχώς η μέχρι τώρα πολιτική της διοίκησης Μαραβέλια συνίσταται στην μη παρουσίαση ή/ και αποφυγή τήρησης στατιστικών στοιχείων που κατ’ ουσίαν συνιστά απόκρυψη! Κι αυτό είναι γενικός κανόνας…
Τι άραγε δεν θέλουν να αντικρίσουν;
Κίμων Ε. Φουντούλης
Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου
Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι

2 thoughts on “Στήριξη στον Αθλητισμό, αλλά με διαφάνεια στις εισπράξεις!

  1. Υπενθυμίζω την πρόταση του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ προς τον δήμο Χαϊδαρίου που έλεγε ότι ο σύλλογος ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΟΛΑ τα έσοδά του που θα προκύπτουν πέραν των λειτουργικών του δαπανών, στον δήμο!!! Κι αυτό γιατί το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο αντιλαμβανόταν ότι ο ρόλος του σωματείου ήταν καθαρά αθλητικός και δεν έπρεπε σε καμμία περίπτωση να υπάρχει υπόνοια κερδοσκοπικής δραστηριότητας εις βάρος των δημοτών που με την συνεισφορά τους στα έσοδα της πόλης, του παρείχαν το κολυμβητήριο που χρησιμοποιούσε ως έδρα του.

  2. Λέει λοιπόν ο γνωστός δημοσιογράφος Μπογιόπουλος (απευθυνόμενος συνήθως σε "ηλίθιους") ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2012, το σύνολο των φορολογικών εσόδων, είτε με τη μορφή των άμεσων είτε με τη μορφή των έμμεσων φόρων, των χαρατσιών κ.λπ. πέφτει πάνω στις πλάτες εργαζόμενων, συνταξιούχων, ανέργων, ημιαπασχολούμενων, αυτοαπασχολούμενων βιοπαλαιστών,το οποίο ανέρχεται στα 53,301 δισ. ευρώ….Και εγώ αναρωτιέμαι,αυτό το ΔΩΡΕΑΝ που επικαλείται συνέχεια η αριστερά παντός τύπου, από που περιμένουν να πληρωθεί.Μήπως από τα ντόπια και τα ξένα μονοπώλια, μήπως από τους εφοπλιστές, μήπως από τον Σόρος ή από τον Σόρας?
    Αν δούμε όμως με την πραγματική σκοπιά τον αθλητισμό και τον συνδέσουμε με την μακροχρόνιο ώφελος από την πρόληψη της σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας, δεν πρέπει να μιλάμε για ΔΩΡΕΑΝ αλλά για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ παρακολούθηση αθλητικών προγραμμάτων από τους υπέρβαρους δημότες και μάλιστα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας….

Comments are closed.