Πάρκο «ΘΕΑ Δ.Χ.» δίχως χρηματοδότηση από το Δήμο Χαϊδαρίου!

κιμων φουντουλης

Το ΠΑΡΚΟ ΘΕΑ Δ.Χ. είναι γεγονός! Πριν επτά χρόνια έμοιαζε αδύνατο. Σήμερα η έκταση των δέκα (10) στρεμμάτων είναι κατάφυτη και δημοτική.

       Σύντομο Ιστορικό

Στα τεχνητά πρανή του παλιού λατομείου μεγαλώνουν  περισσότερα από τετρακόσια πενήντα(450) δέντρα, με τη φροντίδα λίγων κατοίκων. Η προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011  εντάθηκε κατά την φύτευση του 2012 και την κρίσιμη συνδρομή του ΑΣΔΑ την άνοιξη του 2013, με συνεργείο φύτευσης, φυτευτικό υλικό, δεξαμενή και σωληνώσεις άρδευσης.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και ο καθοριστικός παράγοντας είναι η άρδευση. Η συνέχεια  της προσπάθειας μας εξαρτάται άμεσα από την διατήρηση τροφοδοσίας με νερό μέσω της γεώτρησης Ποικίλου Όρους στο Άνω Δάσος ή/και με τακτικό ανεφοδιασμό της δεξαμενής.

Η  επέκταση των φυτεύσεων κατέστη δυνατή με τη  συμπλήρωση δικτύου άρδευσης με τρείς (3) τουλάχιστον  γραμμές, μήκους περίπου εκατό (100) μέτρων η κάθε μία, συνολικά δηλαδή τριακόσια (300) μέτρα. Η δαπάνη καλύφτηκε εκ των ενόντων

Για την αποφυγή κινδύνου πτώσης ανθρώπων ή/και βράχων προς τα χαμηλότερα υψόμετρα απαιτείται κατάλληλη ενισχυμένη περίφραξη στο κάτω χείλος του πρανούς αλλά και στο ανώτερο τμήμα, κάτω από τις βραχώδεις αποθέσεις ( σχετική η έκθεση Φουντούλη αλλά και η αυτοψία του ΙΓΜΕΜ το 2014).

Ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας και την περίοδο αυτή θα  είναι η αποφυγή πυρκαγιάς. Κάποιοι όμως κωλυσιεργούν ή/και καιροφυλακτούν ευχόμενοι να καεί το αποτέλεσμα εργατικής προσπάθειας ελάχιστων πολιτών άμισθων εργατών πρασίνου!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ στο ΠΑΡΚΟ:

Μύθοι καταρρίφθηκαν ( περί μη δημοτικής ιδιοκτησίας). Η στάση του πρώην δημάρχου κ. Μαραβέλια στις 5 Ιουνίου 2011, όταν στάθηκε εκτός της έκτασης την ώρα που επιχειρήθηκε η παρεμπόδιση της πρώτης συμβολικής φύτευσης ήταν ενδεικτική για όλο το τοπικό πολιτικό σύστημα.

Με τα επιχειρήματα και τη δουλειά μας συμβάλαμε στην υπεράσπιση του δημοτικού, του λαϊκού συμφέροντος, τροφοδοτώντας και τη νομική υπηρεσία με χρήσιμα εργαλεία σε μια μάχη εξαρχής υπονομευμένη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τις δημοτικές αρχές Κ. Ντηνιακού, Κ.     Σπηλιόπουλου, Δ. Μαραβέλια, Μ. Σελέκου και τις αντιπολιτεύσεις τους, διότι διά της απουσίας τους άφησαν πολύτιμο χώρο ανάπτυξης μιας πρωτοβουλίας λαϊκής βάσης. Με την κοινή τους στάση έδειξαν τι πετυχαίνουν οι Έλληνες ενωμένοι, με συναίνεση.

Πρέπει να επισημάνουμε τη θετική συνεισφορά του κ. Μποζίκα ως τότε προέδρου του ΑΣΔΑ, η παροχή της δεξαμενής και του αρχικού αρδευτικού υπήρξε καταλυτική, καθώς και του γεωπόνου του ΑΣΔΑ κ. Τάκη Γεωργόπουλου. Επίσης ευχαριστούμε το κ Λυμπέρη που ως Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, το 2013-14, κάλεσε το ΙΓΜΕΜ που επιβεβαίωσε όσα επισημαίναμε ήδη από το 2009-10, για τα προβλήματα της έκτασης.

Υπάρχουν όμως δύο άνθρωποι, χωρίς την παρουσία και δράση των οποίων, ο γράφων δεν θα κατέθετε αυτό τον απολογισμό. Πρόκειται για το κ. Γ. Τερζάκη που επισήμανε και τεκμηρίωσε τα τεκταινόμενα στο Άνω Δάσος και το μπαζωμένο νταμάρι, και για το κ. Μ. Χρόνη που διασφάλισε τη καθημερινή υποστήριξη του έργου δημιουργίας του πάρκου.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ;

Όταν ένας εργολάβος παραδίδει ένα έργο, οι «αρμόδιοι» παραλαμβάνουν, αφού ελέγξουν βεβαίως-βεβαίως π.χ. όπως στο «Πάρκο Νεολαίας» δις, πληρώνουν το κατασκευαστή και κάνουν εγκαίνια με μπον φιλέτα κ.ά..

Υπάρχει κάποιος για να παραλάβει το ΠΑΡΚΟ ΘΕΑ Δ.Χ.;

ΚΙΜΩΝ Ε. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

admin

Πατέρας, Πολίτης, Δημότης, Γεωλόγος

Αφήστε μια απάντηση